Terms of service

Symblepay er en aftalestyret pengeoverførselsløsning, med deponeringskonto, som udbydes i Danmark af Symblepay ApS. Symblepay’s betingelser er opbygget således, at de gælder i Danmark. P.t. kan servicen ikke bruges i Grønland eller Færøerne.

Symblepay’s ydelser består reelt af to forskellige ydelser; For Køber tilbydes en betalingsinitieringstjeneste, en pengeoverførsel, samt deponeringskonto. For Sælger tilbydes en pengeoverførsel, initieret fra deponeringskontoen, af Symblepay, når parametrene i aftalen er opfyldt og pengene derfor kan frigives.

Sådan fungerer Symblepay (i overordnede termer)

 1. Pengeoverførslen initieres i Symblepay ved at angive beløb og modtager med mulighed for også at angive en titel, beskrivelse og billede af varen/servicen.
 2. Pengene overføres til Symblepay’s deponeringskonto. Dette foregår straks, når køber har initieret overførslen.
 3. Pengene er nu låst på Symblepay’s deponeringskonto.
 4. Varen / ydelsen forsendes / leveres / overleveres / afhentes.
 5. Køber godkender varens stand i Symblepay’s app.
 6. Beløbet frigives og overføres til Sælgers konto.

Både Køber og Sælger kan oprette en transaktion:

Køber:

 1. Køber opretter transaktionen og pengene overføres straks til deponeringskontoen.
 2. Sælger modtager straks notifikation og kan vælge at acceptere eller afvise at deltage i transaktionen.
 3. Ved accept af alle parametre fortsætter forløbet.
 4. Ved afvisning tilbageføres beløbet til Købers konto og handlen annulleres.

Sælger:

 1. Sælger opretter transaktionen og vælger ”anmod” i stedet for ”indbetal”.
 2. Køber modtager anmodningen.
 3. Ved Købers accept igangsættes det ovenfor beskrevne flow.
 4. Ved afvisning annulleres og lukkes transaktionen.

Godkendelse / Afvisning af varen:

Vi anbefaler at anvende Track&Trace i Symblepay app, når varen skal forsendes. Det giver osmulighed for at sikre handlen bedst muligt. Ved anvendelse af Track&Trace notificeres Køber, Sælger og Symblepay om tidspunktet for levering. Vi kan derigennem bedre sikre transaktionen. Når leveringen er sket, har Køber 12 timer fra tidspunktet for levering til at godkende eller afvise varen. Foreholder Køber sig passivt, antages varen efter 12 timer at være godkendt, hvorefter beløbet frigives til udbetaling til Sælger.

Vælger parterne ikke at generere Track&Trace nummer inde i Symblepay skal de handlende parter selv sikre handlen ved, at Sælger anmoder Køber om at acceptere varen, når den er kommet frem, eller hvor Køber accepterer modtagelse på eget initiativ ved modtagelsen. Dette gøres i Symblepay app’en under menuen for ”aktive transaktioner”. Der løber derudover en tidsfrist for på to uger levering/afhentning af varen herunder for Køber til at acceptere eller afvise varen fra det tidspunkt, hvor begge parter har accepteret at deltage i transaktionen. Såfremt fristen overskrides ved manglende aktivitet, annulleres handlen og pengene returneres fra deponeringskontoen til Køber. Både Sælger og Køber notificeres i Symblepay inden fristen overskrides.

Hvis Køber vælger at afvise varen, er Køber forpligtet til at returnere varen til Sælger. Også her anbefales det at generere et Track&Trace nummer inde i Symblepay. Når varen er registreret som tilbageleveret hos Sælger, frigives beløbet til Køber. Køber bærer ved returnering risikoen/ansvaret for selve forsendelsen. Pengene sættes til udbetaling til Køber (tilbageførsel), når varen er returneret til Sælger.

Ved anvendelse fysisk afhentning/levering mellem de handlende parter, vil Køber på stedet kunne godkende eller afvise varen.

Afvisning og returnering af varen til Sælger i forværret tilstand:

I det tilfælde, hvor Sælger modtager varen retur og Sælger vurderer varen til at være i forringet stand end ved afsendelsen til Køber, kan Sælger ikke forhindre tilbageførsel af det overførte beløb til Køber. Sælger kan i stedet rejse et juridisk krav mod Køber samt anmelde sagen til politiet såfremt relevant.

Symblepay er ikke part i sådanne juridiske tvister mellem Sælger og Køber. Det vil dog være muligt at markere transaktionen som en tvist-sag inde i Symblepay samt at angive en beskrivelse af forløbet. Vi anbefaler at gøre dette. Derved kan Symblepay se handlemønstre blandt brugere og ved gentagende sager kan Symblepay fratage eller begrænse uetiske/problematiske brugere deres adgang til at anvende Symblepay. Det er naturligvis altid muligt at kontakte Symblepay brugersupport for gode råd.

Brugerbetingelser

Betingelserne er delt op i følgende afsnit:

 • Afsnit A: Overordnede betingelser.
 • Afsnit B: Når du overfører penge med Symblepay (køber)

Vi registrerer og bruger data om dig for kunne gennemføre en pengeoverførsel, samt for at kunne yde support og rådgivning, og for at overholde de juridiske krav, der stilles til os som pengeinstitut.

Du kan se mere om, hvad vi registrerer, hvordan vi bruger persondata og dine rettigheder i ”Information om Symblepay’s behandling af personoplysninger”, der ligger på https://symblepay.dk/hjaelp/gdpr.

Når du bruger vores betalingstjeneste, indebærer det, at du giver samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Du kan se samtykket i pkt. A14.

A. Overordnede betingelser

A1. Aftalens parter

Når du tilmelder dig Symblepay, indgår du en aftale med Symblepay ApS, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm. Cvr: <Udestår> Vores e-mailadresse er: [email protected].

A2. Hvad skal der til for, at du kan tilmelde dig Symblepay?

For at tilmelde dig skal du anvende

 • En mobil enhed (fx smartphone eller tablet). Du kan se, hvilke styresystemer, der kan anvendes, på symblepay.io.
 • Et dansk mobilnummer
 • En dansk bankkonto i dit navn
 • En addresse
 • En e-mailadresse
 • Det danske nationale BankID (NemID/MitID)

Desuden skal du oplyse dit navn og CPR-nummer ved tilmelding/registrering. Dit CPR-nummer kan kun tilknyttes én aftale. Det betyder, at du kun kan indgå én Symblepay-aftale og tilknytte ét mobilnummer til aftalen.

Vi beder dig benytte dit NemID/MitID. Du vil derudover blive anmodet om at benytte NemID/MitID, når du overfører penge. Du vil altid blive informeret, når vi anmoder om, at du skal bruge NemID/MitID, herunder hvorfor du skal benytte NemID/MitID.

Du skal være fyldt 18 år for at kunne tilmelde dig.

A3. Registrering som Symblepay-bruger

Inden du kan bruge Symblepay, skal du oprette dig som bruger ved at følge anvisningerne i appen.

Du kan efter din tilmelding og registrering tilknytte op til flere bankkonti til din profil (herefter kaldet afsenderkonto eller modtagerkonto), hvorfra du kan henholdsvis overføre og modtage penge. Du kan frit vælge hvilken konto, du vil benytte til at overføre penge fra. Du kan dog kun registrere en bankkonto som modtagerkonto.

Dit generelle identifikationsniveau afgør hvilke beløbsgrænser, der gælder for din brug. Læs mere under B2.1.

A4. Aktiveringskode og selvvalgt kode

Når du registrerer dig i Symblepay, skal du bekræfte dit mobilnummer med en tilsendt aktiveringskode og oprette en selvvalgt kode. Vi anbefaler samtidig, at du ikke bruger en kode med ens eller fortløbende tal og heller ikke samme kode, som du låser din mobile enhed op med.

Når du har åbnet appen, skal du bruge NemID/MitID for at sende penge.

Hvis din mobile enhed understøtter det, kan du efterfølgende aktivere dit fingeraftryk eller anvende ansigtsgenkendelse som erstatning for den 6-cifrede kode. Du skal være opmærksom på, at alle fingeraftryk/ansigtsgenkendelser, som er tilknyttet din mobile enhed, kan bruges til at logge på Symblepay og bruge funktionerne. Du er derfor forpligtet til at sikre, at du alene har aktiveret dine egne fingeraftryk og din egen ansigtsgenkendelse, hvis du vil bruge dette som erstatning for den 4-cifrede kode. Symblepay opbevarer ikke dine fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse.

A5. Øvrige forpligtelser mv.

Du har pligt til at sikre, at de oplysninger, du giver, er korrekte og til enhver tid opdaterede. Det gælder fx. konto- og mobilnummer og e-mailadresse. Det er således dit ansvar, at oplysninger er korrekte. Du skal også være opmærksom på at opdatere dine kontooplysninger, hvis du for eksempel skifter bank.

Din Symblepay brugerkonto er personlig og må kun bruges af dig. Du må ikke oplyse dine koder til andre, skrive dem ned eller opbevare dem på din mobile enhed.

Symblepay må ikke bruges til ulovlige aktiviteter eller ulovlige formål. Symblepay må ikke bruges til aktiviteter og formål eller på måder, der efter Symblepay opfattelse er moralsk eller etisk angribelige eller kan skade vores image eller brand (Eksempler: (1) hvidvask af penge, (2) terrorfinansiering, (3) indsamlinger, (4) våbenhandel, (5) narkotikahandel, (6) medicin, (7) truede dyr, (8) børnepornografi osv.).

Hvis dette ikke overholdes, vil vi betragte det som væsentlig misligholdelse af aftalen med Symblepay. Det betyder, at vi i en sådan situation kan opsige din aftale med øjeblikkelig virkning. Se mere herom under pkt. A8.2.

Du må ikke bruge Symblepay på en måde, der chikanerer andre Symblepay-brugere. Hvis vi vurderer, at det sker, vil vi betragte det som væsentlig misligholdelse af aftalen med Symblepay. Det betyder, at vi i en sådan situation kan opsige din aftale med øjeblikkelig virkning. Se mere om opsigelse under pkt. A8.

For at forhindre misbrug af Symblepay skal du opbevare din mobile enhed, så andre ikke kan få uhindret adgang. Hvis det er muligt, bør du låse enheden med kode eller tastaturlås. Koden må ikke oplyses til andre.

Du har pligt til at legitimere dig yderligere over for Symblepay, hvis lovgivningen kræver det.

Bemærk: Hvis du har valgt at benytte assistenter baseret på talegenkendelse (fx Siri) eller brugsmønstre, betyder det, at oplysninger om din brug af Symblepay, herunder modtagere, beløb og beskeder sendes til udbyderen af assistenten. Det er din egen brug af assistenten, der afgør, hvad der i givet fald bliver formidlet. Symblepay sender ingen informationer.

A6. Fortrydelsesret

Du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at du har tilmeldt dig Symblepay, hvis du er en forbruger.

Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse brugerbetingelser på skrift (det vil i praksis ske ved, at vi sender betingelserne til dig via e-mail, når du har oprettet dig som bruger).

Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, løber fristen frem til og med den efterfølgende hverdag.

Hvis du har valgt at benytte Symblepay inden fortrydelsesfristen er udløbet, herunder overført eller modtaget beløb, vil den transaktion, der finder sted, ikke være omfattet af fortrydelsesretten. Den betaling, du enten har iværksat eller modtaget, vil derfor ikke blive refunderet eller tilbageført i tilfælde af din efterfølgende fortrydelse af aftalen. Det gebyr, du har betalt til Symblepay for at benytte vores funktioner, vil heller ikke blive refunderet i tilfælde af din efterfølgende fortrydelse, da vi i dette tilfælde allerede har leveret den pågældende ydelse til dig og da du ved at acceptere disse betingelser og benytte Symblepay inden fortrydelsesfristens udløb udtrykkeligt har accepteret at betale for de benyttede funktioner.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring til Symblepay ApS, f.eks. ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at ringe på tlf. 26 36 10 94. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen sidst i disse betingelser, men det er ikke obligatorisk.

A7. Spærring

A7.1. Symblepay’s spærring af Symblepay

Symblepay har ret til uden varsel at spærre for din adgang til at benytte Symblepay af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller ved mistanke om uberettiget brug, herunder hvis:

 • Den/de konti, der er tilknyttet Symblepay, lukkes eller spærres.
 • Betingelserne for Symblepay ikke overholdes, og dette medfører en risiko for sikkerheden eller for uberettiget brug.
 • Mobilnummeret, der er tilknyttet Symblepay, er blevet misbrugt eller formodes misbrugt.
 • Symblepay er blevet misbrugt eller formodes misbrugt.
 • Du har modtaget penge, der ikke er blevet autoriseret af den Symblepay-bruger, som pengene er overført fra, eller hvis vi i øvrigt har en formodning om, at der er sket uautoriserede overførsler fra din Symblepay brugerkonto.

Desuden kan vi spærre adgangen til Symblepay uden varsel, hvis du er helt eller delvist omfattet af sanktioner fra danske myndigheder, EU eller FN, jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner, eller lignende (fx amerikanske myndigheder som Office of Foreign Assets Control).

Endvidere kan vi spærre adgangen til Symblepay uden varsel, hvis du ikke giver Symblepay de oplysninger, som Symblepay er forpligtet til at indhente fra dig i henhold til lovgivningen, fx efter Hvidvaskloven eller Skattekontrolloven.

Når vi spærrer for adgangen til Symblepay, underretter vi dig på forhånd om årsagen samt datoen og tidspunktet for spærringen eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart efter, medmindre dette vil skade hensynet til sikkerheden eller i øvrigt er forbudt i henhold til gældende lovgivning. Viser det sig, at spærringen ikke var berettiget og/eller ikke skyldes forhold på din side, genåbner vi kontoen og notificerer dig om det.

A7.2. Din spærring af Symblepay

Du skal snarest muligt kontakte os for at spærre for din Symblepay brugerkonto, hvis:

 • Andre har fået kendskab til din Symblepay-kode – eller hvis du har mistanke om det.
 • Du opdager eller har mistanke om, at din Symblepay brugerkonto konto er blevet misbrugt.

Du kan spærre din Symblepay brugerkonto døgnet rundt via App’en. Så lukker vi for adgangen og sender dig en bekræftelsesmail med årsagen, datoen og tidspunktet for spærringen. Mellem 9 og 15 på hverdage har du ligeledes mulighed for at ringe og så spærret din konto på tlf.: 26 36 10 94. Har du mistet din telefon uden for telefontiden, kan du til enhver tid gå ind på vores hjemmeside symblepay.io og spærre din brugerkonto.

A8. Opsigelse/ophør

Din aftale med Symblepay er gældende indtil den opsiges af en af parterne i overensstemmelse med disse brugerbetingelser.

A8.1. Din opsigelse af Symblepay

Du kan opsige din Symblepay brugeraftale uden varsel. Hvis du overdrager mobilnummeret eller nedlægger telefonabonnementet, er det særligt vigtigt, at du forinden ændrer mobilnummeret i Symblepay eller opsiger aftalen om Symblepay. Bemærk, at det ikke er nok at slette appen for at opsige din aftale med os.

A8.2. Symblepay opsigelse/ophævelse af Symblepay

Symblepay kan med to måneders varsel opsige aftalen om Symblepay. Vi kan også opsige aftalen uden varsel, medmindre andet følger af lovgivningen, hvis vi vurderer, at vi ikke kan leve op til hvidvasklovgivningen eller anden lovgivning, fx fordi du ikke giver os de oplysninger, som vi beder dig om.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan vi ophæve aftalen uden varsel.

Hvis du tager fast bopæl i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisiko tredjelande, kan vi ophæve aftalen uden varsel. Du kan læse mere om listen over højrisiko tredjelande på Europa-Kommissionens hjemmeside under ’EU-policy on high-risk third countries’.

Hvis du ikke har benyttet Symblepay i seks måneder, forbeholder vi os ret til at opsige din aftale om Symblepay med to måneders varsel.

Vores opsigelse skal være saglig, og begrundelsen vil stå i den opsigelse, som vi sender.

A9. Gebyrer

Symblepay opkræver ikke gebyr for tilmelding eller opsigelse af Symblepay. Du kan skulle skal betale omkostninger til din teleudbyder for at bruge din mobile enhed, og din bank kan opkræve gebyr for brug af din konto.

Her følger en oversigt over gebyrer, der ligeledes kan findes på symblepay.io/gebyrer

Gebyrer trækkes samtidig med pengeoverførslen i samme transaktion, dvs. når begge parter har godkendt aftalens vilkår og betingelser og da gebyret dækker pengeoverførslen tilbagebetales gebyret ikke, uagtet om handlen går tilbage eller gennemføres.

A9.2. Gebyrstruktur

Symblepays gebyr for brugen af vores tjenester udgør som udgangspunkt 1 procent af betalingen fra hver part i handler mellem to erhvervsdrivende eller mellem to ikke-erhvervsdrivende.

Undtagelser:

 • Minimumsgebyr på 5 DKK per part per transaktion.
 • Ved handler til Gebyr over 2.500 DKK falder gebyret til 0,5 procent pr. part for den del af beløbet, der overstiger 2.500 DKK.
 • Ved handler til over 10.000 DKK falder gebyret til 0,25 procent pr. part for den del af beløbet, der overstiger 10.000 kr.
 • Abonnements- eller rabatordninger.

Eksempel: Transaktion på 300 DKK

10 DKK i samlet gebyr (minimumsgebyr)

Transaktion 15.000 DKK

Beløb Køber Sælger
0 – 2.500 25 25
2.501 – 10.000 37,5 37,5
10.001 – 15.000 12,5 12,5
TOTAL 75 75

Symblepay er momsfritaget, hvorfor der ikke er moms på gebyrerne.

Hvis vi indfører nye funktioner, produkter eller ydelser, kan disse være gebyrpålagte fra start, uden at du modtager varsel om ændrede betingelser. Du vil altid få oplyst gebyret, inden du tilmelder dig funktionen, produktet eller ydelsen. Du vil også kunne se evt. gebyrer tilknyttet de enkelte funktioner, produkter eller ydelser i Symblepay-appen og på symblepay.io.

A10. Ændringer

Symblepay kan ændre betingelserne, herunder gebyrerne med to måneders varsel. Vi kan dog ændre betingelserne uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig.

Ændringer i betingelserne og gebyrer kan ske for at afspejle ændringer i Symblepay’s funktioner, produkter, teknologi eller forretningsmodel, for at imødekomme inflation regnet fra 1. januar 2021 (indeks 100), til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med den ydelse, som et gebyr dækker over, ved ændringer i skatter og afgifter, samt ved ændret lovgivning, regulering eller praksis.

Du får besked i Symblepay, hvis vi ændrer betingelserne. Du kan læse betingelserne i din app eller på symblepay.io, hvorfra du også kan printe, downloade eller maile dem til dig selv.

Hvis du ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, skal du give os besked senest, inden de nye betingelser træder i kraft. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, anser vi aftalen om Symblepay for at være ophørt fra det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.

A11. Immaterielle rettigheder og licens

A11.1. Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder, varemærker, logoer og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Symblepay-produkterne og disses funktioner tilhører Symblepay eller vores licensgivere. Du må ikke gengive, kopiere, fremvise, overdrage, offentliggøre eller på anden måde bruge disse immaterielle rettigheder eller Symblepay-produkterne, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at anvende Symblepay-produkterne som forudsat i disse betingelser. Du må dog gerne downloade og kopiere informationer og materiale på Symblepay’s hjemmeside til din egen, personlige brug.

A11.2. Licens til Symblepay-appen

Du får en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at bruge Symblepay-appen som forudsat i disse betingelser på enhver smartphone eller tablet (iOS eller Android), som du ejer eller kontrollerer. Du må ikke distribuere, udleje, lease, udlåne, sub-licensere, overdrage, sælge eller gøre Symblepay- appen tilgængelig over et netværk. Du må heller ikke forsøge at udlede sourcekoden, modificere eller skabe afledte værker af Symblepay-appen.

A12. Kommunikation

Aftalen indgås på dansk og vores kommunikation foregår på dansk. Du modtager som udgangspunkt alle meddelelser i henhold til denne aftale i Symblepay-appen. I visse situationer vil vi også benytte den e-mailadresse, du har oplyst.

A13. Vores underretning om misbrug og sikkerhedstrusler

Medmindre det er forbudt i henhold til hvidvasklovgivningen, vil vi kontakte dig, hvis vi får mistanke om misbrug af aftalen eller konstaterer et faktisk misbrug. Vi vil også kontakte dig, hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle sikkerhedstrusler. Vi vil kontakte dig på en sikker måde, fx via e-mail eller telefon. Bemærk, at vi i disse situationer ikke vil bede dig om at oplyse følsomme oplysninger som fx din selvvalgte kode til appen eller en aktiveringskode. I visse tilfælde kan vi også udsende information om generelle sikkerhedstrusler ad andre kanaler, fx via de sociale medier.

A14. Samarbejdspartnere

Symblepay får i nogle tilfælde provision eller andet vederlag, når vi sælger en samarbejdspartners produkter, eller når vi henviser til en anden virksomhed. Du kan få oplysning om vores samarbejdspartnere ved henvendelse til os eller på vores hjemmeside symblepay.io .

A15. Symblepay’s erstatningsansvar

Her kan du læse nærmere om Symblepay’s erstatningsansvar med hensyn til tab, der relaterer sig til den kommercielle transaktion mellem sælger og køber. For så vidt angår Symblepay’s hæftelsesansvar med hensyn til betalingstransaktioner henvises til afsnit B5 og B6.

Symblepay er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Symblepay påtager sig intet ansvar for tab, som skyldes vore samarbejdspartnere (f.eks. fragtfirmaer) uanset om der henvises til disse i Symblepay-appen eller ej.

Symblepay er dog ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset, om det er Symblepay selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i Symblepay strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking).
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Symblepay selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Symblepay.
 • Andre omstændigheder, som er uden for Symblepay kontrol.

Symblepay ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

 • Symblepay burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.
 • dansk (for dansk oprettede brugere) præceptiv lovgivning under alle omstændigheder gør Symblepay ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Symblepay kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og/eller udfald.

A16.Ansvarsfraskrivelse

Symblepay er alene en mellemmand, der udbyder en pengeoverførselstjeneste og påtager sig intet ansvar derudover.

Symblepay har ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de varer eller tjenesteydelser, som du betaler med Symblepay. Såfremt du har klager vedrørende de leverede varer eller tjenesteydelser, skal du rette henvendelse til sælgeren. Symblepay’s funktioner, herunder købers frigivelse af købesummen efter modtagelsen af den købte vare eller tjenesteydelse, berører ikke parternes mulighed for at gøre et krav gældende mod den anden part i medfør af dansk rets almindelige regler.

Symblepay påtager sig intet ansvar for sælgeres eller købers handlemåde i øvrigt.

Brugeren er indforstået med og accepterer, at Symblepay ikke kan drages til ansvar for andre brugeres benyttelse eller videregivelse af oplysninger. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for en handel afhænger alene af brugerne og vedrører i intet tilfælde Symblepay.

Symblepay kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

A17. Lovvalg og værneting

Aftalen og enhver tvist, der udspringer af denne aftale, er underlagt dansk ret og skal behandles ved Københavns Byret eller sagsøgtes hjemting, medmindre andet følger af ufravigelige forbrugerretlige regler i Danmark. Dette gælder uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk ret.

A18. Tilsyn

Symblepay har tilladelse fra og er under tilsyn af:

Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon 33 55 82 82. www.finanstilsynet.dk

Symblepay’s tilladelse er registreret i Finanstilsynet under FT-nr. 22041.

Forbrugerombudsmanden og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører endvidere tilsyn med overholdelse af visse lovbestemmelser i henhold til Lov om betalinger.

A19. Klager

Du kan altid kontakte Symblepay i dagtimerne, mellem 9 og 15 på hverdage hvis du er uenig med os, på (+45) XX XX XX XX (nr tilkommer). På den måde sikrer vi, at uenigheden ikke beror på en misforståelse.

Hvis du fortsat er uenig eller utilfreds med resultatet, kan du skrive til Symblepay’s klageansvarlige [indsæt titel på den funktion, der agerer som klageansvarlig] på e-mailadressen [email protected].

Forbrugerombudsmanden kan kontaktes på [email protected] og findes på Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes via www.kfst.dk.

Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal (ODR). Det er særlig relevant, hvis du er forbruger og bor i et andet EU-land. Hvis du kontakter ODR, kan du med fordel oplyse, at Symblepay’s klageansvarlige afdeling kan kontaktes på [email protected]. Det sikrer nemlig, at ODR kan kontakte os direkte.

A20. Nyt eksemplar af betingelserne

Du kan altid finde den seneste version i din app eller på symblepay.io. Du er også velkommen til at kontakte Symblepay.

A21. Kontakt

Du kan kontakte Symblepay support via vores support funktion på symblepay.io/kontakt eller på hverdage via (+45) 26 36 10 94. Du kan se åbningstiderne på vores hjemmeside.

B. Når du overfører penge med Symblepay

Symblepay kan bruges til at overføre penge til en deponeringskonto og derfra videre til en sælgers bankkonto i forbindelse med en handel mellem private. Symblepay kan ligeledes bruges til at betale varer/tjenesteydelser via erhvervsdrivendes apps i fysisk handel eller ved fjernsalg – forudsat at varen skal forbruges udenfor appen.

Symblepay kan kun benyttes til overførsler i danske kroner.

Når du betaler med Symblepay, skal du være opmærksom på følgende:

 • Det navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), du har registreret dig med, vises til den Symblepay-bruger, du enten vil sende beløbet til eller modtage beløbet fra.
 • Symblepay registrerer bl.a. dit og modtagers mobilnummer, kontonumre, beløb, evt. besked og billede samt dato for overførslen.

B1.Gennemførsel af overførsler/betalinger

Når du betaler med Symblepay, sker der en elektronisk pengeoverførsel fra din afsenderkonto til Symblepay, forudsat din bank godkender betalingsanmodningen til Symblepay. Din bank overfører, på Symblepay’s instruktion, pengene fra din konto til Symblepay’s deponeringskonto, hvorfra beløbet overføres til modtagers bankkonto (modtagerkonto). Gebyrer vil også blive trukket fra din konto.

Du kan se status på overførslen under ’Aktiviteter’ i Symblepay umiddelbart efter, at du har godkendt betalingen i appen.

B2. Brug af Symblepay mv.

B2.1. Beløbsgrænser og maksimalt forbrug

Der er en maksimal beløbsgrænse pr. dag, måned og kalenderår for din brug af Symblepay afhængigt af dit identifikations- og legitimationsniveau. Din brug omfatter både de beløb, du afsender og modtager.

Du kan se den årlige, månedlige og daglige beløbsgrænse og følge dit forbrug af den i Symblepay på siden ’Beløbsgrænser’ under ’Indstillinger’. Her finder du også et link til en side under symblepay.io, hvor du kan læse mere om de beløbsgrænser, herunder fx de daglige beløbsgrænser, der gælder for dit identifikationsniveau. De fastsatte beløbsgrænser kan ud over dit identifikationsniveau også afhænge af fx hvilket produkt eller hvilken løsning, du bruger. Du kan finde dit identifikationsniveau ved at tage udgangspunkt i den årlige beløbsgrænse, du kan se under ’Beløbsgrænser’ under ’Indstillinger’.

B2.2. Gennemførsel af pengeoverførsler med Symblepay

Symblepay har ikke pligt til at gennemføre pengeoverførsler, der ikke er dækning for eller som ikke kan gennemføres, såfremt der foreligger lovmæssige eller aftalemæssige hindringer for gennemførelsen. Vi vil fx afvise anmodninger, hvis der er mistanke om misbrug, bedrageri, hvidvaskning af penge eller forsøg herpå. Det samme gælder, hvis modtager fx ikke har tilknyttet en korrekt modtagerkonto. Da det er din bank, der skal foretage pengeoverførslen til Symblepay’s deponeringskonto, er vi ligeledes afhængig af, at din bank gennemfører overførslen.

Vi vil give dig besked i Symblepay-appen om afvisningen/den manglende gennemførelse, hvis det kan gives i overensstemmelsen med gældende lovgivning.

En overførsel kan stå i følgende tilstande:

 • Aktiv
 • Gennemført
 • Afvist
 • Annulleret

Brugeren bliver på siden og afventer resultatet af overførslen, og går noget galt bliver brugeren notificeret via en Push-besked. Disse notifikationer kan fravælges af brugeren.

B2.3. Fejl og mangler

Symblepay har intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de varer eller tjenesteydelser, som du betaler med Symblepay. Såfremt du har klager vedrørende de leverede varer, tjenesteydelser eller indsamlinger, skal du rette henvendelse til sælgeren. Se herom i øvrigt afsnit A16.

B3. Kontrol af posteringer

Du har pligt til løbende at kontrollere dine Symblepay-posteringer i appen. Opdager du betalinger

 • som ikke stemmer overens med dine bekræftelser for de enkelte træk,
 • som du ikke mener at have foretaget eller
 • hvis du oplever, at andre uretmæssigt har sat penge ind på din Symblepay brugerkonto, skal du give os besked snarest muligt – vær dog opmærksom på tidsfristen i pkt. B4.3 og pkt. B5.

B3.1. Oplysninger om Symblepay-transaktioner

Du kan under ’Aktiviteter’ i din Symblepay brugerkonto se oplysninger om dine pengeoverførsler i en periode på 5 år. Du kan også følge dine Symblepay-transaktioner på dit bankkontoudskrift – både indgående og udgående overførsler/betalinger.

B4. Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt (autoriserede betalinger)

Når du har godkendt en betaling, kan du ikke tilbagekalde den.

B5. Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt (uautoriseredebetalinger)

Hvis du mener, der er gennemført betalinger med Symblepay, som du ikke har godkendt, skal du kontakte din bank snarest muligt og senest 13 måneder efter, at betalingen er gennemført.

B6. Dit ansvar ved misbrug af din Symblepay brugerkonto

Hvis din Symblepay brugerkonto har været misbrugt af en anden person, er det din bank, der eventuelt dækker tabet over for dig. Symblepay hæfter ikke direkte over for dig. Du kan læse mere om din banks hæftelse over for dig i tilfælde af misbrug på din banks hjemmeside. Nedenfor har vi opsummeret de regler, der typisk gælder for din banks hæftelse, men det vil altid være bankens bestemmelser der gælder.

Hvis din Symblepay brugerkonto er blevet misbrugt af en anden person, og der i den forbindelse er anvendt personlig sikkerhedsforanstaltning, kan du komme til at dække op til 375 kr. af det samlede tab.

Du skal dække tab op til 8.000 kr. i tilfælde af, at din Symblepay brugerkonto har været misbrugt af en anden person, og der i den forbindelse er anvendt personlig sikkerhedsforanstaltning og

 • du har ikke kontaktet banken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at din Symblepay brugerkonto, herunder din mobiltelefon/tablet med Symblepay installeret er bortkommet, eller at en anden har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller
 • du med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til misbrugeren, uden du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug, eller
 • du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget.
 • Du hæfter for det fulde tab, hvis den personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser:
 • du har selv oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, som har misbrugt din Symblepay brugerkonto, og
 • du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug.

Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser i henhold til reglerne, herunder at opbevare Symblepay eller mobiltelefonen/tabletten forsvarligt, at beskytte den personlige sikkerhedsforanstaltning, jf. pkt. A4 og A5, eller at spærre Symblepay, jf. pkt. A7.2.

Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at banken har fået besked om, at den bankkonto du har knyttet til Symblepay skal spærres.

Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har haft mulighed for at spærre din bankkonto på grund af forhold hos banken.

Du hæfter heller ikke, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af den personlige sikkerhedsløsning ikke kunne opdages af dig forud for den uberettigede anvendelse.

Banken hæfter i overensstemmelse med Lov om betalinger for dit tab, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af Symblepay.

Banken hæfter tillige i overensstemmelse med Lov om betalinger, hvis du lider et tab som følge af en uberettiget anvendelse, hvor Symblepay ikke kræver brug af den personlige sikkerhedsforanstaltning, medmindre du har handlet svigagtigt.

Du hæfter kun for tab som følge af andres uberettigede brug af Symblepay, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført hos Symblepay.